Sylwetki

Sylwetki: Serafina Ogończyk-Mąkowska

Moderator i Prowadząca Międzynarodową Konferencję Naukową Operacja MOST_MG_3110

  • prawnik,
  • sędzia w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
  • filolog angielski,
  • filolog rosyjski,
  • prezes dyplomacji Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
  • pełnomocnik Zarządu Business Centre Club
  • członkini Business Centre Club,
  • członkini Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
  • członkini Stowarzyszenia Polskie Media,
  • laureatka Medalu Europejskiego,
  • laureatka konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki
  • właścicielka firmy,
  • redaktor naczelna biznesowego magazynu Business&Beauty,
  • kandydatka do Senatu RP w 2011 roku z KWW Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu,
  • laureatka tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2013,
  • laureatka tytułu Sukces Roku w Biznesie 2014
  • laureatka tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2014 SFBCC

uk

Conference moderator / MC

  • lawyer,
  • Judge at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce,
  • English philologist,
  • Russian philologist,
  • President of diplomacy for European Forum of Women Business Owners,
  • plenipotentiary of the Business Centre Club
  • member of the Business Centre Club,
  • member of the European Forum of Women Business Owners,
  • member of the Association of Polish Media,
  • winner of the European Medal of Honour
  • Winner of the Polish Economy Ambassador
  • owner of the company,
  • editor-in-chief of the business magazine Business & Beauty,
  • candidate to the Senate in 2011 with KPI Union Presidents – Citizens for the Senate,
  • winner of the title of Female Entrepreneurial 2013
  • winner of the title Success in Business Year 2014
  • title winner in 2014 Enterprising Woman SFBCC