Sylwetki

Sylwetki: Serafina Ogończyk-Mąkowska

Moderator i Prowadząca Międzynarodową Konferencję Naukową Operacja MOST_MG_3110

 • prawnik,
 • sędzia w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
 • filolog angielski,
 • filolog rosyjski,
 • prezes dyplomacji Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
 • pełnomocnik Zarządu Business Centre Club
 • członkini Business Centre Club,
 • członkini Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
 • członkini Stowarzyszenia Polskie Media,
 • laureatka Medalu Europejskiego,
 • laureatka konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki
 • właścicielka firmy,
 • redaktor naczelna biznesowego magazynu Business&Beauty,
 • kandydatka do Senatu RP w 2011 roku z KWW Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu,
 • laureatka tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2013,
 • laureatka tytułu Sukces Roku w Biznesie 2014
 • laureatka tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2014 SFBCC

uk

Conference moderator / MC

 • lawyer,
 • Judge at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce,
 • English philologist,
 • Russian philologist,
 • President of diplomacy for European Forum of Women Business Owners,
 • plenipotentiary of the Business Centre Club
 • member of the Business Centre Club,
 • member of the European Forum of Women Business Owners,
 • member of the Association of Polish Media,
 • winner of the European Medal of Honour
 • Winner of the Polish Economy Ambassador
 • owner of the company,
 • editor-in-chief of the business magazine Business & Beauty,
 • candidate to the Senate in 2011 with KPI Union Presidents – Citizens for the Senate,
 • winner of the title of Female Entrepreneurial 2013
 • winner of the title Success in Business Year 2014
 • title winner in 2014 Enterprising Woman SFBCC